Hur kan vi tänka när vi löser matematiska problem? Eleverna i år två arbetar med problemlösning och här visar de upp sina tankar och lösningar för varandra. Hmm…hur många olika lösningar finns det?