Föräldrarna

Vår verksamhet drivs som ekonomisk förening utan (ekonomiskt) vinstintresse. Medlemmarna i den ekonomiska föreningen är föräldrar och personal.
På så sätt är det vi som tillsammans äger skolan.
Föräldrar har stora möjligheter att aktivt delta i barnens lärande samt i hela skolans utveckling.

I och med vår ägandeform har vi ett kollektivt ansvar för skolan.
Uttrycket ”Om andras barn mår bra i skolan, mår också mitt barn bra i skolan” beskriver det gemensamma ansvaret.

Föreningens styrelse består av föräldrar och personal som hanterar medlemsfrågor och övergripande verksamhetsfrågor.

Vi har en del projekt i skolan som drivs med stöd av föräldrarna i föreningen.

Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. Lgr22