Våra värden

Subjektivitet: Alla människor kan och vill lära sig. Varje individs tänkande är unikt och betydelsefullt, varje individs erfarenhet är en rikedom. Därför ska varje individ finna och behålla sin unika egenart.

Olikhet: Att se skillnader som ett värde utan att värdera. Att vara genuint intresserad, nyfiken på andra och bemöta varandras tankar och åsikter med respekt.

Förhandling: Varje individ ska få dela med sig av sin erfarenhet för att tillsammans kunna utmana varandras tankar. Vi tänker oss förhandling som motvikt till konkurrens, för att vi ser samarbete som ett verktyg och gruppen som en pedagogisk resurs .

Kollektivt lärande: Lärandet är inte linjärt, det liknar mer ett rotsystem, en spagettiröra. Kunskapande är en heltidssysselsättning. Genom att utforska möter vi motstånd, skapar mening och sammanhang, får vi vara kreativa, fantasifulla och utvecklas med hjälp av egen och andras erfarenhet.