Kunskapande

Vi tror på kollektivt lärande. Kunskapande är en heltidssysselsättning, något som varje individ gör tillsammans med andra. Vi utforskar dvs. möter motstånd, skapar mening och sammanhang, får vara kreativa, fantasifulla och utvecklas med hjälp av egen och andras erfarenhet.

​Faktakunskaper är en del av lärandet, men lärande är mycket mer än bara fakta. Lärande handlar om att utveckla förmågor som behövs hela livet, för att kunna studera vidare, för att kunna utvecklas som människa och inte minst för att kunna fungera i en demokrati.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet Lgr11 s.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar att förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Lgr 11 s. 9 ​