Kunskapande

Vi utgår från ett kollektivt lärande. Kunskapande är en heltidssysselsättning, något som varje individ gör tillsammans med andra. Vi utforskar dvs. möter motstånd, skapar mening och sammanhang, får vara kreativa, fantasifulla och utvecklas med hjälp av egen och andras erfarenhet.

​Faktakunskaper är en del av lärandet, men lärande är mycket mer än bara fakta. Lärande handlar om att utveckla förmågor som behövs hela livet, för att kunna studera vidare, för att kunna utvecklas som människa och inte minst för att kunna fungera i en demokrati.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet Lgr22