Vår vision

En skola där människor får utvecklas till sitt bästa jag.

Föreningsidé: Att driva en Reggio Emilia inspirerad F-9 skola med fritids i Boden, som står som en förebild för andra skolor och fritids genom ett demokratiskt synsätt,  goda resultat, omfattande pedagogisk utveckling och tillvaratagandet av mänskliga och kulturella olikheter. Att vara en del i utvecklingen av skolsverige med en bildningsvision där alla känner sig rika på kunskaper, uppmärksamhet och trygghet i en föränderlig värld.
Att genom kreativ organisation och oavbruten kompetensutveckling säkerställa god utbildningskvalitet med hög personaltäthet i innovativa pedagogiska miljöer som
gynnar utforskande och delaktighet. Att genom föräldradelaktighet, samarbete med
organisationer och företag  skapa relationer och nätverkande som gynnar familjerna, skolan och samhället.

Fria Emilia – Mer än bara en skola, för en hållbar framtid!