Vad då ”Mer än bara en skola”?

Vi är en F-9 skola i Boden som drivs som ekonomisk förening utan (ekonomiskt) vinstintresse. Medlemmarna i den ekonomiska föreningen är föräldrar och personal. På så sätt är det vi som tillsammans äger skolan.

Vår skola ligger på Intendenturvägen 11 b, övre stadsdelen av Boden. Det är nära till busshållplatsen och bussförbindelserna till skolan är goda. Det gör att vår skola är tillgänglig vare sig du bor i stan eller i byarna. Vi har nära till naturen och de fina skidspåren i Pagla. Skolgården är är planerad av oss med hjälp av en landskapsarkitekt för att främja rörelseglädje för våra elever. Skolgården har även en skolskog där vi bedriver undervisning.

Våra fina lokaler är indelade i tre våningsplan där varje våning har ett torg- en mötesplats. Att skapa möten och relationer är viktigt för oss. Hos oss blir alla barn sedda. Samma pedagoger finns i huset hela skolgången och vikarier är kända för eleverna. Bekanta ansikten i en föränderlig ålder och en föränderlig tid skapar trygghet både för föräldrar och elever. Vi arbetar aktivt med tillvaratagandet av olikheter som en tillgång.

Vår Bistro serverar två rätter samt salladsbuffé varje dag. En av rätterna är alltid vegetarisk och allt är tillagat från grunden i eget kök. Förutom den vällagade maten har eleverna tillgång till färsk frukt alla dagar.

Att få lära sig på olika sätt genom är centralt i lärandet tillsammans med eleverna. I Reggio Emilia talar vi om 100 språklighet. På skolan finns en musiksal som är designad av musiklärare. Här finns möjlighet att prova på instrument och sång i salens olika rum. Varje våningsplan har även en egen ateljé.

På Fria Emilia vill vi att eleverna ska få möjlighet att uppleva sin egen tid i skolan som en helhet och få en långsiktig syn på lärandet.

Med helhet menar vi:
• Kontinuitet i förhållningssätt (människosyn), i relation med varandra, en kunskapssyn.
• Progression och komplexitet i stoff, process och reflektion.
• Eleverna från år F till år 9 ska vara ansvarstagande och äga sitt lärande och sin tid.

Anmäl ditt barn här!