Läsårsplaner

Fria Emilia följer Bodens kommuns läsårsplan 

https://www.boden.se/utbildning/lasarstider-lov-utv-dagar

Höstterminen börjar alltid kvällen innan med en höstuppstart 18.00 på fotbollsplanen.