Vår inspiration

Reggio Emilia
​På vår skola låter vi oss inspireras av den filosofi som utvecklats i den italienska staden Reggio Emilia. Filosofin är en direkt konsekvens av italienarnas erfarenhet av andra världskriget, då människor blint och lydigt följt en diktatur utan att våga tänka själv, våga vara kritiska och våga vara delaktiga. Det fick välkända förödande konsekvenser.

På de kommunala förskolorna i Reggio Emilia har personalen sedan dess jobbat för att barn ska utveckla en tro på sin egen röst, en respekt för att alla andras unika röster är lika värda och att det är genom kommunikation och förhandling som vi tillsammans lär oss om oss själva och om världen.

På Fria Emilia anser vi att demokrati och delaktighet är centralt i skolans uppdrag. För att kunna delta i samhällslivet, genom att göra sitt bästa i ansvarig frihet, måste varje individ finna sin unika egenart (subjektivitet), få möjlighet att möta andras olika förståelse av världen (olikhet) och dela med sig av sin erfarenhet för att tillsammans kunna utmana varandras tankar (förhandling).

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Lgr22)