Verksamhetsöversikt

Förskoleklass + Skola + Fritids = heldagsomsorg

Fria Emilia vilar på en levande demokratisk grund. Fria Emilias barn lär för nuet och framtiden, där lust, glädje och humor är vardaglig krydda.

Fria Emilias fritidshem består av 130 barn i åldern 6 – 12 år.

Där arbetar fritidspedagoger, förskollärare och lärarpedagoger med olika personligheter och kompetenser.

Fritidshemmet är beläget i Bodens centrum med naturen intill knuten. I närområdet finns även skidspår och Pagla Skidstation.

Verksamheten är helt integrerad med skolan och arbetar enligt läroplanen Lgr22.