Problemlösning!

DSCN2261DSCN2269DSCN2262

Hur kan vi tänka när vi löser matematiska problem?

Eleverna i år två arbetar med problemlösning och här visar
de upp sina tankar och lösningar för varandra.

Hmm…hur många olika lösningar finns det?