Lämna synpunkter

Vi vill veta vad du tycker

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i vår verksamhet. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter bidrar till att utveckla verksamheten.

Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Klagomålshantering

Blankett för klagomålshantering hittar du här: Klagomålshantering

Information om Patientnämnden hittar du: här