Välkommen till mer än bara en skola!

Vi är en F-9 skola i Boden som drivs som ekonomisk förening utan (ekonomiskt) vinstintresse. Medlemmarna i den ekonomiska föreningen är föräldrar och personal. På så sätt är det vi som tillsammans äger skolan.

På Fria Emilia vill vi att eleverna ska få möjlighet att uppleva sin egen tid i skolan som en helhet och få en långsiktig syn på lärandet (vi har 20 terminer på oss).

Med helhet menar vi:
• Kontinuitet i förhållningssätt (människosyn), i relation med varandra, en kunskapssyn.
• Progression och komplexitet i stoff, process och reflektion.
• Eleverna från år F till år 9 ska vara ansvarstagande och äga sitt lärande och sin tid.

 

Anmäl ditt barn här!