Välkommen till mer än bara en skola!

Vi är en F-9 skola i Boden som drivs som ekonomisk förening utan (ekonomiskt) vinstintresse. Medlemmarna i den ekonomiska föreningen är föräldrar och personal. På så sätt är det vi som tillsammans äger skolan.

På Fria Emilia vill vi att eleverna ska få möjlighet att uppleva sin egen tid i skolan som en helhet och få en långsiktig syn på lärandet (vi har 20 terminer på oss).

Med helhet menar vi:
• Kontinuitet i förhållningssätt (människosyn), i relation med varandra, en kunskapssyn.
• Progression och komplexitet i stoff, process och reflektion.
• Eleverna från år F till år 9 ska vara ansvarstagande och äga sitt lärande och sin tid.

 

För att ställa ditt/dina barn i kö, klicka här! 

 

Föreningsstämma/Årsmöte

Fria Emilia Ekonomiska Förening välkomnar alla medlemmar.
När? Tisdag 27 mars 18:30
Var? Aulan på Fria Emilia

• Trafikgruppen och Utemiljögruppen presenterar pågående arbeten och lite kort om de framtida planerna.
• Valberedningen har tillfrågade valbara personer till samtliga vakanser i vår styrelse.
• Årsmöteshandlingar (Dagordning, Förvaltningsberättelse samt Resultat- och Balansräkning) finns att ta del av i en pärm på föreningens anslagstavla (mitt emot Rektors rum, vån 2), och via InfoMentor, minst två veckor innan mötet.
• Eftersom vi tror på delaktighet är din medverkan mycket viktig.

/Styrelsen