Vår logotyp

Vår logotyp - Fria Emilia

Fria Emilia arbetar med att skapa fritt tänkande, ansvarstagande och kreativa elever. Den fria formen i logotypen vill framhäva detta.
De kraftfulla penseldragen som skapat bokstäverna visar även på styrkan som ligger i varumärket ”Fria Emilia” och samtidigt symboliserar denna kraft en annan av varumärkets styrka – ”delägandet”.

Trädet:
Att skapa en kunskapshöjande miljö både inne och ute, att förmedla och engagera barnen i de 100 språken, att få eleverna att växa som individer och som grupp.

Allt detta och mer därtill vill det växande, spirande trädet med de 100 löven uttrycka.