Fortsättning på experimentet med flygplanen!

elvira litet plan

Veckan efter sportlovet kom möjligheten att fortsätta med vårt experiment med flygplan. Några barn som var med vid första tillfälle valde att utveckla sina plan, samtidigt som nya barn anslöt för att prova sina idéer. Filippa började med att prova de olika papperssorters som vi använde vid första tillfället. Hon hade också fått tips om att det gula tunna papperet var det som barnen hade en hypotes om att det nog funkade bäst. Men att det också berodde på vilket sätt hen valde att vika det och hur planet sedan kastades. Filippa bestämde sig för det gula papperet och jobbade sedan vidare med det.

wira waldemar plan

Gruppen bestämde sig för att undersöka hur långt ett plan kunde flyga. De var också sugna på att planen skulle tävla med varandra. Vad var mest rättvist då? Om planen såg olika ut? En del hade erfarenheter från förra gången och hade också tankar kring hur planen skulle kastas. De bestämde sig för att alla fick kasta tre gånger med sitt plan. Sedan fick hen välja ut det längsta försöket.

elvira litet plan

Elvira provar att vika miniflygplan av olika sorters papper. Kan de flyga längre än de större planen?

elsa waldemar wira youtube

Wira och Waldemar bestämmer sig för att söka efter instruktioner på Youtube. De har med sig den förra gruppens erfarenheter att det är svårt att följa en instruktion. De söker därför efter en enkel konstruktion, som de tror kommer att flyga långt. Fler barn blir nyfikna på deras idé och tillsammans hjälps de åt att vika samma plan, men i olika sorters plan.

filippa mäter flygplan

Elvira, Elsa, Wira, Waldemar och Filippa sätter upp reglerna för tävlingen. Alla får kasta tre gånger och välja ut sitt bästa försök. Filippa och Elsa väljer ett 1 m:s måttband för att mäta hur långt planen kan flyger. Filippas plan vinner med över 2 meter! Hur kan det skilja så mycket? Barnens gemensamma hypotes är att det beror nog på hur hen kastar? Men det undersöker vi vidare en annan gång.

hedenbro2014 plus det vanliga