Biblioteket

Välkommen till Fria Emilias Biblioteket

​Biblioteket har nu ett helt  webb baserat system.
Vi kan via det nya systemet även se vilka böcker som finns på andra skolor med samma system och kanske låna därifrån om det kniper.

Dantek ElevWeb är ett webbaserat söksystem för sökning bland skolans böcker och andra material, oavsett om de befinner sig i biblioteket, ett klassrum eller arbetsrum. På ett enkelt och effektivt sätt får man en god överblick över skolans totala samlingar.

Länk till sökmotorn >>

Vi har ca 5000 böcker inloggade i dagsläget, några står på tur och andra skall gallras bort.

Välkommna till Fria Emilias skolbibliotek.