Bli medlem

Skolan ägs och drivs av Friskola Fria Emilias ekonomiska förening.

Medlemmar är föräldrar och personal på skolan. Avgiften är en engångssumma på 100 kr per vuxen i familjen. Medlemskap är obligatoriskt för båda vårdnadshavarna när man önskar plats för sitt eller sina barn på fritidshemmet. Även föräldrar till elever som inte har fritidsplats kan välja att vara medlemmar i föreningen. Avgiften betalas in till bankgiro: 439-2429, skriv i era namn i meddelandefältet.

Vilka som sitter i styrelsen för Fria Emilia ser under fliken styrelse. Vill du komma i kontakt med ordförande för föreningen,  Emil Svanberg så når du honom via info@friaemilia.se