Hur vi jobbar

Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklass + Skola + Fritids = heldagsomsorg

Fria Emilia vilar på en levande demokratisk grund. Fria Emilias barn lär för nuet och framtiden, där lust, glädje och humor är vardaglig krydda.

​Fria Emilias fritidshem består av 120 barn i åldern 6 – 12 år. Där arbetar fritidspedagoger, förskollärare och lärarpedagoger med olika personligheter och kompetenser. Fritidshemmet är beläget i Bodens centrum med naturen intill knuten. I närområdet finns även skidspår och Pagla Skidstation. Verksamheten är helt integrerat med skolan och arbetar enligt Lgr11.

 

Vår profil
Vi inspireras av Reggio Emilia – filosofin och vi betonar hälsans betydelse för människan.

•Meningsfull fritid – Inflytande och medbestämmande i centrum.
•Reflektion är en naturlig del i vardagen.
•Pedagogisk dokumentation ska synliggöra våra barns tankar och idéer.