Historik

I början av 2002 knöts kontakter mellan föräldrar och ett antal pedagoger verksamma inom grund- och förskolan i Boden.

​Förskolan Myggan som idag driver BarnCompaniet tillsammans med fd Kullerbyttan tar sin inspiration från Reggio Emilia filosofin. De ville skapa en grundskola som behöll filosofins röda tråd.

Några pedagoger från Korpen och Brönjaskolan ville skapa en skola med fokus på hälsoprofilen.

​Dessa starka visioner utmynnade i att en ekonomisk förening bildades samt att en ansökan om att få starta en friskola skickades in till Skolverket.

Fria Emilia startade sin verksamhet höstterminen 2004 med 101 elever från år F till år 5.

Från hösten 2008 är vi en fullt utbyggd grundskola med ca 300 elever från år F till år 9.

Vi följer de styrdokument som gäller för grundskolor i Sverige.