Under vårterminens sista veckor deltog elever på Fria Emilia i Bibliotekets diktutmaning ”Vårdikter”. Vinnarna drogs slumpvis och är underrättade. Klicka på länken så får ni möjlighet att läsa alla inskickade bidrag! Dikter om våren