Ett exempel på hur vi arbetar med IKT på Klubben

manag

Nora och Hanna söker på ”manga” på Youtube.

De vill hitta klipp som visar hur de kan teckna manga. Sedan lär de sig  – och andra barn på Klubben olika sätt att teckna.

Information – teknik – kommunikation. Och en hel del bildspråk på köpet.

En helt vanlig måndag på Klubben.

hedenbro2014 plus det vanliga