Biblioteksnytt!

Under vårterminens sista veckor deltog elever på Fria Emilia

i Bibliotekets diktutmaning ”Vårdikter”.

Vinnarna drogs slumpvis och är underrättade.

Klicka på länken så får ni möjlighet att läsa alla inskickade bidrag!

Dikter om våren

Tulips