Nytt läsår betyder nya elever

..och även ny personal. Utedagen för år 7 och 8 i Pagla fylldes med olika former för samarbetsövningar där det blev tydligt att vi behöver varandra!

Eleverna i år 7 och 8 jobbar även med begreppet ”Drömskola”. Hur är den optimala skolan? Genom skapande och samtal har eleverna fått gestalta sina föreställningar på olika sätt.

År 9 har inte synats till. De har börjat läsåret med att dra ”Till Topps” – en fjällvandring i Björklidenområdet.