Ett lärande som sker hela dagen

Det där med att ett lärande sker hela dagen…

Just nu arbetar år 2 med rymden under skoldagen.  Det skrivs texter, ritas, konstrueras, samtalas, ställs hypoteser. Vilka planeter känner vi till? Varför finns det olika årstider? Finns det liv på andra planeter? Om det finns, hur skulle det kunna se? Barnen konstruerar och olika varelser tar form i ateljén.

På fritids jobbar vi mycket med konstruktion exempelvis genom vårt konstruktionsrum, pärlstugan, lego, geomag osv. Men också digitalt genom spelet Minecraft. Och här sker ett samlärande: Hur gjorde du där? Hur sparar man? Hur länge ska vi spela? Är det viktigt att vänta på sin tur? Får man bygga på andras bygge? Kan Du lära Mig? Här fick också några av pojkarna i år 2 inspiration till formen på sin konstruktion: Rymdvarelsen blev en Creeper som fick liv i vår ateljé.

Någon eftermiddag senare mötte jag samma pojkar som konstruerade för fullt i snön med hjälp av såg. Samma Creeper, men i materialet snö. Hur gör vi nu? Hur får vi armarna att sitta kvar? Hur blir den hållfast? Vad fick barnen vara med om här, i deras självvalda aktivitet? De jobbade med förmågor: samarbete, kommunikation i tal, de formulerade tankar och ideér, förtrogenhet med hållfasthet osv. De tränade sin balans, var fysiskt aktiva, fick motorisk träning och mötte naturkunskapen. Allt på samma gång. I snöhögen, den där eftermiddagen på fritids.  Ett prövande som ledde fram till det vi ser på bilden.

DSC_1450

Ett lärande sker hela dagen.

Jenny Lindgren, fritidspedagog på Fria Emilia