Vad då ”Mer än bara en skola”?

Våra värden
Fritidsklubben
Personalen
Föräldrarna
Miljö
Hälsoprofil
Kunskapande
Historik
Organisation

Hänt på våningarna
Våning 1 (Åk F-2) Matematik i år 2 Likabehandlingsdagen

Våning 2 (Åk 7-9) Sexorna laborerar om Ljud Solförmörkelsen 20 mars 2015

Våning 3 (Åk 3-6) Kojbyggen i år 4 Elevsamverkan i Pagla

Inlägg våningsvis
Arkiv