Styrelsen

Skolan Fria Emilia ägs av medlemmarna i Fria Emilia Ekonomisk förening. Föreningen har en styrelse bestående av föräldrar och personal. Styrelsen väljs vid föreningens årsmöte, som äger rum i slutet av mars varje år.

Vill du veta vilka som sitter i styrelsen i år? Klicka på fliken ”Komposition”

Föreningens stadgar hittar du genom att klicka nedan:

Stadgar för Fria Emilia Ekonomisk förening

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Skicka ett mail till:

info@friaemilia.se

Skriv ”Till styrelsen” i rubrikfältet.

Hänt på våningarna
Våning 1 (Åk F-2) Matematik i år 2 Likabehandlingsdagen

Våning 2 (Åk 7-9) Sexorna laborerar om Ljud Solförmörkelsen 20 mars 2015

Våning 3 (Åk 3-6) Kojbyggen i år 4 Elevsamverkan i Pagla

Inlägg våningsvis
Arkiv