Vår vision

Vår vision

På Fria Emilia vill vi att eleverna ska få möjlighet att uppleva sin egen tid i skolan som en helhet och få en långsiktig syn på lärandet (vi har 20 terminer på oss).

Med helhet menar vi:
• Kontinuitet i förhållningssätt (människosyn), i relation med varandra, en kunskapssyn.
• Progression och komplexitet i stoff, process och reflektion.
• Eleverna från år F till år 9 ska vara ansvarstagande och äga sitt lärande och sin tid.

Hänt på våningarna
Våning 1 (Åk F-2) Matematik i år 2 Likabehandlingsdagen

Våning 2 (Åk 7-9) Sexorna laborerar om Ljud Solförmörkelsen 20 mars 2015

Våning 3 (Åk 3-6) Kojbyggen i år 4 Elevsamverkan i Pagla

Inlägg våningsvis
Arkiv