Vår logotyp

Vår logotyp - Fria Emilia

Fria Emilia arbetar med att skapa fritt tänkande, ansvarstagande och kreativa elever. Den fria formen i logotypen vill framhäva detta.
De kraftfulla penseldragen som skapat bokstäverna visar även på styrkan som ligger i varumärket ”Fria Emilia” och samtidigt symboliserar denna kraft en annan av varumärkets styrka – ”delägandet”.

Trädet:
Att skapa en kunskapshöjande miljö både inne och ute, att förmedla och engagera barnen i de 100 språken, att få eleverna att växa som individer och som grupp.

Allt detta och mer därtill vill det växande, spirande trädet med de 100 löven uttrycka.

Hänt på våningarna
Våning 1 (Åk F-2) Matematik i år 2 Likabehandlingsdagen

Våning 2 (Åk 7-9) Sexorna laborerar om Ljud Solförmörkelsen 20 mars 2015

Våning 3 (Åk 3-6) Kojbyggen i år 4 Elevsamverkan i Pagla

Inlägg våningsvis
Arkiv