Månadsbrev

Under denna flik lägger vi upp månadsbreven så du ser vad som har hänt på fritids den gångna månaden, då kan du som förälder tillsammans med ditt barn reflektera över vad ditt barn har varit med om.

 

månadsbrev april

månadsbrev fritids februari

månadsbrev november

månadsbrev oktober

månadsbrev september