Klubben

Klubben är en del av vår fritidsverksamhet som riktar sig till barn i åldern 9-12 år.

Frågor om Klubben: 

Tel. 558 05 – fritids våning 1: Fråga efter Magnus eller Jenny
magnus.roslin@friaemilia.se

jenny.lindgren@friaaemilia.se

Hänt på våningarna
Våning 1 (Åk F-2) Matematik i år 2 Likabehandlingsdagen

Våning 2 (Åk 7-9) Sexorna laborerar om Ljud Solförmörkelsen 20 mars 2015

Våning 3 (Åk 3-6) Kojbyggen i år 4 Elevsamverkan i Pagla

Inlägg våningsvis
Arkiv