Klubben

Klubben är en del av vår fritidsverksamhet som riktar sig till barn i åldern 9-12 år.

Frågor om Klubben: 

Tel. 558 05 – fritids våning 1: Fråga efter Magnus eller Jenny
magnus.roslin@friaemilia.se

jenny.lindgren@friaaemilia.se