Styrelsens sammansättning

Fria Emilia Ekonomisk förenings styrelse 2017

Ordförande:

Ola Hansson

Föräldrarepresentanter:

Sven-Gunnar Jonsson

Eric Swärdh

Annika Jatko

Emil Vestman

Personalrepresentanter:

Jenny Lindgren

Annica Johansson

Jenny Lindblom

Hans-Lennart Bruun

——

Valberedning:

Tommy Helin
Jessica Hendler Egefjord