Styrelsens sammansättning

Fria Emilia Ekonomisk förenings styrelse 2017

Ordförande:

Ola Hansson

Föräldrarepresentanter:

Sven-Gunnar Jonsson

Eric Swärdh

Annika Jatko

Emil Vestman

Personalrepresentanter:

Jenny Lindgren

Annica Johansson

Jenny Lindblom

Hans-Lennart Bruun

——

Valberedning:

Tommy Helin
Jessica Hendler Egefjord

 

 

 

Hänt på våningarna
Våning 1 (Åk F-2) Matematik i år 2 Likabehandlingsdagen

Våning 2 (Åk 7-9) Sexorna laborerar om Ljud Solförmörkelsen 20 mars 2015

Våning 3 (Åk 3-6) Kojbyggen i år 4 Elevsamverkan i Pagla

Inlägg våningsvis
Arkiv