Läsårsplaner

Fria Emilia följer Bodens kommuns läsårsplan 

se länk http://www.boden.se/bodens-kommun/utbildning_lasarsplan

Höstterminen börjar alltid kvällen innan med det traditionella ballonguppsläppet 18.00 på fotbollsplanen.