Läsårsplaner

Fria Emilia följer Bodens kommuns läsårsplan 

se länk http://www.boden.se/bodens-kommun/utbildning_lasarsplan

Höstterminen börjar alltid kvällen innan med det traditionella ballonguppsläppet 18.00 på fotbollsplanen.

 

Hänt på våningarna
Våning 1 (Åk F-2) Matematik i år 2 Likabehandlingsdagen

Våning 2 (Åk 7-9) Sexorna laborerar om Ljud Solförmörkelsen 20 mars 2015

Våning 3 (Åk 3-6) Kojbyggen i år 4 Elevsamverkan i Pagla

Inlägg våningsvis
Arkiv